Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi;


Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Endüstriyel Tasarım Merkezi ‘nin kuruluş amacı, bünyesinde tasarımcı istihdam etmeyen, edemeyen ya da dışarıdan profesyonel destek almak isteyen firmalara tasarım desteği vererek, bölgedeki Ar-Ge ve yenilikçi kapasitenin arttırılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programı kapsamında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark ile dörtlü iş protokolü yapılarak proje hayata geçirilmiştir. Projenin başlangıcından günümüze kadar gelinen süreci 2013-2016 ve 2016-2019 olarak iki döneme ayırabiliriz.

2016 yılında merkezin yönetiminin tamamen Organize Bölge Müdürlüğüne geçmesi ile beraber, süreçte ve planlamada yenilenme yapılarak kadro yapılandırılmasına gidilmiştir. Bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadede hedefler belirlenmiş, bu hedeflere ulaşabilmek için konusunda uzman kişilerden oluşan bir tasarım ekibi oluşturulup, en önemli farklılaşma aracı olan tasarımın gücü ile üreticilerin etkileşimini sağlamak aracılıyla  Ar-Ge  yolculuğuna başlanmıştır.