Özgün ürünleri tasarlayabilen, mevcut ürünleri geliştirebilen, bölgesindeki ve ülkesindeki sanayi teknolojik yapısının gelişimine katkı sağlayan ve küresel rekabet gücüne ulaşmış dünya markası tasarım ve geliştirme merkezi  olmak.