Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım desteği ve danışmanlık hizmetleriyle Kayseri Sanayisinin kurumsal ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak, ülke kalkınmasına model olmak.