Her başarılı tasarım, iyi bir süreç planlaması gerektirir. Birçok bağımsız tasarımcı ve stüdyo, tasarım süreçlerinde karşılaşabilecekleri problemleri çözmek ve süreci iyileştirmek için farklı yaklaşımlar geliştirmiştir. 

Bu süreçler bir plan doğrultusunda ve yöntemsel devam etmek zorundadır. Bu noktada, tasarım sürecinde izlenilen yol adım adım şu şekildedir.