Endüstriyel Tasarım;Endüstriyel Tasarım, endüstride üretilen, nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin, işlevsellik, hedef kitlenin beğenisine ve kullanıcının ihtiyaçlarına uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesine yönelik profesyonel bir hizmettir. Endüstriyel tasarım adındaki “endüstri” kelimesini seri üretimden almaktadır. Tasarımcı bir ürün tasarlarken tamamen özgür değildir. Tasarımın amacı olmalı, fayda sağlamalı ve teknolojik sınırlamalara bağlı kalarak seri üretim şartlarını yerine getirebilmelidir.

Endüstriyel tasarımcılar ise geniş olan hayal güçleriyle fikirleri bir amaca bağlayarak bu sınırları ve şartları aşmanın bir yolunu bulurlar.

Tasarımı öne çıkaran dinamikler: 

•    Piyasaların küreselleşmesi
•    Bilgi/iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması
•    Yeni teknolojilere erişimin hızlanması / kolaylaşması
•    Giderek karmaşıklaşan yeni ürün ve hizmetler
•    Artan sayıda üreticinin piyasaya girmesi
•    Fiyat rekabetinin yoğunlaşması
•    Marka ve deneyim ekonomisinin yükselişi
•    Dinamik toplumsal, kültürel yapı
•    Hızla çeşitlenen yaşam biçimleri
•    Emtialaşma, karlılık düşüşü
•    Farklılaşan kullanıcı / müşteri gereksinim ve istekleri
•    İhracatın ve yeni pazarlara girme gereksinimin giderek artması