Değerli Sanayicilerimiz;


Tasarım insanda meydana gelen yaratıcı fikirlerin objelere yansımasıdır. Endüstriyel tasarımda yaratıcılık, mevcut sorunlara daha önce kimsenin bakmadığı bir gözle bakarak, gelişen teknolojinin getirdiği fırsatlardan da yararlanıp, yeni çözümler üretebilmektir. Endüstriyel tasarımcının odağında “kullanıcı” vardır. Tasarımcı; inovasyon, teknoloji, müşteri ve ticarileşmeyi birlikte yorumlayarak, ekonomik ve sosyal boyutu olan çözümler üretir. Bugün tasarımcılar sadece bir siparişe göre iş yapan değil, bir strateji uzmanı gibi çalışan insanlardır. Bunun nedeni ise, günümüz tasarımcılarının yaptıkları işlerle, insan ilişkilerini kökten değiştiren bir etkiye sahip olmalarıdır. Karşımıza çıkan bütün sorunlara ve fırsatlara bir tasarımcı gözüyle yaklaşmak demek, insanların daha kolay, daha güvenli, daha konforlu, daha ekonomik bir hayat sürmelerine destek olmak demektir. Bu da tasarımın bir felsefe, bir dünya görüşü olarak ele alınması ile mümkün olur.

Sınırların kalktığı küresel pazarda, rekabet edebilme yeteneğinin günümüzdeki yıldızı tasarımdır. Tasarımın sanayiye uygulanması ise “Endüstriyel Tasarım” olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda dünyada yeni ürünlerin total bir tasarım sürecinden geçirilmesine yönelik isteğin de  giderek arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle markalar bazında, katma değeri yüksek ürün geliştirme isteği ve inovasyon beklentisi “design” ürüne talebi tüm sektörlerde ivmelendirirken, ürün geliştirme süreçlerinde “tasarım” Ar-Ge’nin vazgeçilmez bir paydaşı olarak yer almaktadır. Bu durum da tasarımcıları kritik bir noktaya taşımıştır. Her tasarımcı, kullanıcı davranışlarını, duyarlılıklarını ve beklentilerini kendi bilgi ve gözlemleriyle birleştirebilme becerisi kadar yaratıcı, sonuçları da ürünleştirebildiği kadar iyi bir tasarımcıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki, günümüz  koşullarında artık bireysel tasarımcıların yerini çok merkezli “kurumsal tasarım şirketlerinin” aldığı yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz.

Bu noktada, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ”Endüstriyel Tasarım Merkezimizin” stratejik olarak önemi büyüktür. 1 Ekim 2018, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi yazısı ile Kayseri’nin ilk ve tek “Tasarım Merkezi” olma ünvanını da kazanan merkezimiz, artan potansiyeli ile birlikte siz sanayicilerimize yeni projeler sunmaya devam etmektedir. 3 yılın sonunda geldiğimiz noktada; 3 tasarımcı ile başladığımız serüvende tasarım ekibi alanında uzmanlaşarak kapasitesi 14’e çıkarılmış, sektörel çeşitlilik arttırılarak, mobilyanın yanı sıra, çelik kapı, ofis mobilyası, aksesuar, elektrikli ev aletleri gibi yeni sektörlere sadece endüstriyel tasarım değil grafik tasarım alanında da çalışmalar yapılmış ve merkezimizin hizmet verdiği sınırlar Kayseri dışına genişletilerek, Organize Bölge Müdürlükleri genelinde tek olan bu yapılanmanın ulusal anlamda da marka olarak bilinirliği sağlanmıştır.

Endüstriyel Tasarım Merkezi’nden destek almak  için;  yenilik yapmak isteyen, özellikle bünyesinde tasarımcı istihdam etmeyen, edemeyen ya da dışarıdan profesyonel tasarım desteği almak isteyen işletmelerin, sektörel ve bölge sınırı olmadan, proje fikirleri ile merkezimize gelerek başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Tasarımın gücünün üreticilerle etkileşimi sonucu geliştirilecek Ar-Ge faaliyetlerinin katma değere dönüşmesi, firmaların kendine özgü modellerle ön plana çıkması, Türk markaların değerinin ve rekabet edebilirliğin artmasını sağlayacaktır.

Bizden nasıl destek alabileceğiniz, tasarım ekibimiz, çalışma sürecimiz ve neler yaptığımız ile ilgili bilgilere hazırladığımız bu yayınla detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Üreten toplum, yücelen toplumdur.
Huzurlu, mutlu, bereketli ve başarılı çalışmalar dileği ile …Tahir NURSAÇAN
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı