Tasarım sadece ürün tasarlamak anlamına gelmez. Karşımıza çıkan bütün sorunlara ve fırsatlara bir tasarımcı gözüyle yaklaşmak demek, insanların daha kolay, daha güvenli, daha konforlu, daha ekonomik bir hayat sürmelerine destek olmak demektir. Bugün tasarımcılar sadece siparişe göre iş yapan değil bir strateji uzmanı gibi çalışan insanlardır. Bu noktada merkezimiz de, markalarını ve Ar-Ge faaliyetlerini dışarıdan alacakları tasarım hizmetleri ile desteklemek isteyen firmalara çözüm ortağı olarak destek sunmaktadır. Sadece ürün tasarlamak değil, doğru pazara göre yapılacak doğru ürünlerle ihracat rakamlarını yükseltmek, kendilerine özgün modeller üreterek markalaşma yolunda ilerlemelerini sağlamak ve bunları teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde gerçekleştirerek endüstriyel çözümler geliştirmek öncelikli hedeflerimizdir. 

Hizmet alanlarımız iki ana kategoride gruplandırılmıştır: 

1.    Endüstriyel Ürün Tasarımı

2.    Grafik Tasarım


Tasarım bir bütündür. Kullanılan hiçbir şey birbirinden ayrı düşünülemez. Tasarımda kullanılan bütün enstrümanlar birbiri ile ahenk içinde olmalıdır. Bir tasarım içinde farklı görsel öğeler, bütünlük oluşturacak şekilde biraraya getirildiğinde, kompozisyondaki dağınıklık ve parçalanmanın önüne geçilmiş olur. Bu nedenle merkez olarak biz de,  grafik tasarımla endüstriyel tasarımı bir bütün olarak ele alarak, hem ürün tasarımlarında tamamlayıcı unsur olarak hem de grafik tasarım alanında firmalara hizmet vererek tasarımı bir bütün olarak siz üreticilere sunmuş oluyoruz.